A Responsible Blog

Every Friday A New Article

索拉小课堂

                       

分享我刚知道的句子

1.如果网易云给你推荐999+的,那是它在试探你的口味,网易云给你推荐不到999的,这是为你量身定制的礼物
2.谷歌日本比谷歌香港能搜索到更多的结果

本文不定时更新√

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注