A Responsible Blog

Every Friday A New Article

QQ群文件限速严重?这两个方法可以暗渡陈仓

                       

你有张良计,我有过墙梯

方法一:
1.选择好你要下载的群文件
2.转发给其他人(可以转发到你自己的手机或电脑)
3.在转发后的聊天界面后下载

方法二:
1.登录群空间
2.登录后,找到自己想下载群文件的那个群
3.用迅雷IDM等下载工具来下,即可满速下载

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注